Authority Decisions

Citation Number Issuance Number Issuance Date Case Numbersort icon Arbitrator
12 FLRA 64 20 May 19, 1983 O-NG-792
View: HTML 12:0064(20)NG - NFFE Local 1445 and Alabama Air NG -- 1983 FLRAdec NG
12 FLRA 550 106 August 12, 1983 O-NG-795
View: HTML 12:0550(106)NG - NTEU Chapter 68 and Treasury, IRS, Andover Service Center, Andover, MA -- 1983 FLRAdec NG
25 FLRA 796 65 February 19, 1987 O-NG-796
View: HTML 25:0796(65)NG - SEIU Local 556 and Navy, Navy Exchange, Pearl Harbor, HI -- 1987 FLRAdec NG
12 FLRA 66 21 May 19, 1983 O-NG-797
View: HTML 12:0066(21)NG - Interior, Bureau of Reclamation, Grand Coulee Project Office and Columbia Basin Trades Council -- 1983 FLRAdec NG
12 FLRA 175 42 June 7, 1983 O-NG-800
View: HTML 12:0175(42)NG - NFFE Local 571 and Agriculture, Farmers Home Administration, Temple, TX -- 1983 FLRAdec NG
12 FLRA 712 135 August 31, 1983 O-NG-802
View: HTML 12:0712(135)NG - International Association of Fire Fighters, Local F-91 and Transportation, FAA -- 1983 FLRAdec NG
15 FLRA 193 32 June 29, 1984 O-NG-803
View: HTML 15:0193(32)NG - AFGE Local 2840 and Air Force, Blytheville AFB, Blytheville, AR -- 1984 FLRAdec NG
19 FLRA 946 112 August 23, 1985 O-NG-804
View: HTML 19:0946(112)NG - The Montana Air Chapter of ACT and Air Force, Montana Air NG -- 1985 FLRAdec NG
12 FLRA 70 23 May 19, 1983 O-NG-805
View: HTML 12:0070(23)NG - AFGE Local 1858 and Army, Army Missile Command, Redstone Arsenal, AL -- 1983 FLRAdec NG
28 FLRA 40 11 July 17, 1987 O-NG-810
View: HTML 28:0040(11)NG - NTEU VS TREASURY, IRS
15 FLRA 454 94 August 9, 1984 O-NG-813
View: HTML 15:0454(94)NG - ACT and Wisconsin Army NG, Madison, WI -- 1984 FLRAdec NG
13 FLRA 347 58 November 1, 1983 O-NG-817
View: HTML 13:0347(58)NG - Panama Canal Federation of Teachers, Local 29 and DOD Dependents Schools, Panama Region -- 1983 FLRAdec NG
19 FLRA 814 99 August 19, 1985 O-NG-817
View: HTML 19:0814(99)NG - Panama Canal Federation of Teachers, Local 29 and DOD Dependents Schools, Panama Region -- 1985 FLRAdec NG
15 FLRA 570 121 August 23, 1984 O-NG-818
View: HTML 15:0570(121)NG - NFFE Local 1363 and Army, HQ, Army Garrison, Yongsan, Korea -- 1984 FLRAdec NG
12 FLRA 60 18 May 12, 1983 O-NG-819
View: HTML 12:0060(18)NG - Illinois Nurses Association and VA -- 1983 FLRAdec NG
19 FLRA 632 80 August 12, 1985 O-NG-823
View: HTML 19:0632(80)NG - Radio Officers Union and NOAA -- 1985 FLRAdec NG
16 FLRA 367 59 October 31, 1984 O-NG-826
View: HTML 16:0367(59)NG - NAGE Local R7-23, SEIU and Air Force, Scott AFB, IL -- 1984 FLRAdec NG
12 FLRA 176 43 June 7, 1983 O-NG-827
View: HTML 12:0176(43)NG - AFGE Local 3760 and SSA -- 1983 FLRAdec NG
12 FLRA 242 56 June 20, 1983 O-NG-831
View: HTML 12:0242(56)NG - NFFE Local 63 and Navy, Navy Commissary Store Group, San Diego, CA -- 1983 FLRAdec NG
16 FLRA 285 43 October 29, 1984 O-NG-832
View: HTML 16:0285(43)NG - NTEU and HHS, SSA, Office of Hearings and Appeals -- 1984 FLRAdec NG
12 FLRA 68 22 May 19, 1983 O-NG-833
View: HTML 12:0068(22)NG - AFGE Local 1662 and Army, HQ Fort Huachuca, Fort Huachuca, AZ -- 1983 FLRAdec NG
12 FLRA 638 126 August 25, 1983 O-NG-836
View: HTML 12:0638(126)NG - AFGE, VA Local 1151 and VA -- 1983 FLRAdec NG
15 FLRA 796 151 August 29, 1984 O-NG-839
View: HTML 15:0796(151)NG - NFFE Local 1379 and Interior, Bureau of Land Management , Oregon State Office -- 1984 FLRAdec NG
06 FLRA 522 98 September 4, 1981 O-NG-85
View: HTML National Treasury Employees Union (Union) and Internal Revenue Service (Agency) 
12 FLRA 630 122 August 22, 1983 O-NG-852
View: HTML 12:0630(122)NG - AFGE Local 3148 and Justice, Bureau of Prisons -- 1983 FLRAdec NG