19:0494(64)NG - AFGE Local 2244 and Navy, Naval Air Station, Meridian, MS -- 1985 FLRAdec NG[ v19 p494 ]
19:0494(64)NG
The dec