19:0946(112)NG - The Montana Air Chapter of ACT and Air Force, Montana Air NG -- 1985 FLRAdec NG[ v19 p946 ]
19:0946(112)NG
The decision of