Authority Decisions

Citation Number Issuance Number Issuance Date Case Numbersort icon Arbitrator
30 FLRA 29 7 November 12, 1987 O-NG-1181
View: HTML 30:0029(7)NG - AFGE Local 1760 and HHS, SSA -- 1987 FLRAdec NG
30 FLRA 797 93 December 31, 1987 O-NG-1203
View: HTML 30:0797(93)NG - NFFE Local 2052 and DOI, Bureau of Land Management, Boise District Office -- 1987 FLRAdec NG
30 FLRA 70 13 November 12, 1987 O-NG-1210
View: HTML 30:0070(13)NG - AFGE Local 1815 and Army Aviation Center, Fort Rucker, AL -- 1987 FLRAdec NG
28 FLRA 212 35 July 29, 1987 O-NG-1212, O-NG-1234
View: HTML 28:0212(35)NG - ILLINOIS NURSES ASSOCIATION VS VA MEDICAL CENTER
23 FLRA 56 7 August 11, 1986 O-NG-1243
View: HTML 23:0056(7)NG - AFSCME Local 2027 and ACTION -- 1986 FLRAdec NG
25 FLRA 675 55 February 12, 1987 O-NG-1257
View: HTML 25:0675(55)NG - NFFE Local 1945 and Interior, Bureau of Land Management -- 1987 FLRAdec NG
30 FLRA 1083 116 January 27, 1988 O-NG-1268
View: HTML 30:1083(116)NG - NAGE Local R14-9 and Army, Dugway Proving Ground, Dugway, UT -- 1988 FLRAdec NG
03 FLRA 4 1 April 22, 1982 O-NG-127, O-NG-90
View: HTML 03:0004(1)NG - [INCOMPLETE] -- 1980 FLRAdec NG
24 FLRA 963 94 December 31, 1986 O-NG-1271
View: HTML 24:0963(94)NG - NFFE Local 1374 and Pacific Missile Test Center, Navy -- 1986 FLRAdec NG
30 FLRA 686 86 December 31, 1987 O-NG-1276
View: HTML 30:0686(86)NG - AFSCME Union Local 2477 and The Library of Congress -- 1987 FLRAdec NG
30 FLRA 1088 117 January 27, 1988 O-NG-1277
View: HTML 30:1088(117)NG - IAM Lodge No. 282 and Army, HQ, I Corps, Fort Lewis, WA -- 1988 FLRAdec NG
31 FLRA 62 11 February 12, 1988 O-NG-1286
View: HTML 31:0062(11)NG - NAGE Local R14-5 and Pueblo Depot Activity, Pueblo, CO -- 1988 FLRAdec NG
28 FLRA 3 1 July 16, 1987 O-NG-1287
View: HTML 28:0003(1)NG - PATENT OFFICE PROFESSIONAL ASSOCIATION VS COMMERCE
31 FLRA 45 10 February 11, 1988 O-NG-1288, O-NG-1369
View: HTML 31:0045(10)NG - AFGE Local 2185 and Tooele Army Depot, Tooele, UT -- 1988 FLRAdec NG
28 FLRA 7 2 July 16, 1987 O-NG-1296
View: HTML 28:0007(2)NG - PATENT OFFICE PROFESSIONAL ASSOCIATION VS COMMERCE
27 FLRA 952 104 June 30, 1987 O-NG-1298
View: HTML 27:0952(104)NG NAT'L COUNCIL OF SSA FIELD OPERATION LOCALS VS HHS -- 1987 FLRAdec NG
31 FLRA 158 20 February 22, 1988 O-NG-1305
View: HTML 31:0158(20)NG - IAM Local 726 and Naval Air Rework Facility, North Island, San Diego, CA -- 1988 FLRAdec NG
31 FLRA 131 18 February 22, 1988 O-NG-1311
View: HTML 31:0131(18)NG - Tidewater Virginia FEMTC and Norfolk Naval Shipyard -- 1988 FLRAdec NG
31 FLRA 9 2 February 4, 1988 O-NG-1314
View: HTML 31:0009(2)NG - Office of Professional Employees, International Union, Local 268 and Energy -- 1988 FLRAdec NG
26 FLRA 887 103 April 30, 1987 O-NG-1319
View: HTML 26:0887(103)NG AFGE, COUNCIL 157 VS TREASURY, U.S. MINT -- 1987 FLRAdec NG
29 FLRA 1587 126 November 6, 1987 O-NG-1320
View: HTML 29:1587(126)NG - AFGE, COUNCIL 214 VS MARINE CORPS, LOGISTICS BASE
27 FLRA 90 15 May 21, 1987 O-NG-1322
View: HTML 27:0090(15)NG - AFGE Local 1974 and Air Force HQ, 3415th ABG (ATC), Lowry AFB, CO -- 1987 FLRAdec NG
30 FLRA 1105 122 January 29, 1988 O-NG-1323
View: HTML 30:1105(122)NG - AFGE Local 1625 and Navy, Naval Air Station, Oceana, Virginia -- 1988 FLRAdec NG
31 FLRA 226 24 February 22, 1988 O-NG-1324
View: HTML 31:0226(24)NG - NFFE Local 178 and Army Aberdeen Proving Ground, Installation Support Activity -- 1988 FLRAdec NG
31 FLRA 118 17 February 22, 1988 O-NG-1330
View: HTML 31:0118(17)NG - NTEU and Customs Service -- 1988 FLRAdec NG